GÜNEŞ TARLALARI

GÜNEŞ TARLALARI

Güneş enerji santralleri, enerji sektörüne yatırım yapmayı düşünenler için işletme maliyetleri ve verim açısından kârlı bir yatırım yoludur. Devlet tarafından yayınlanmış olan kanun ve yönetmelikler kapsamında 1 MW 'a kadar lisanssız 1 MW ve üzeri güçte santraller lisanslı olarak kurulabilirler. Üretilen elektrik enerjisi, devletin vermiş olduğu on yıllık sabit fiyat elektrik alım garantisi ile Tedaş’a satışı yapılabilir.
Emin Enerji olarak bu kapsamda arazi yapısı, ulaşılabilirliği, Güneş ışınımı, tarım dışı kullanım imkanı uygun olan bölgelerde ön izinler almaktadır. Ön izinleri alınan sahalarda zemin etütlerinin yapılmasının ardından güneş panellerin taşıyıcı sistem tasarımı yapılmakta, santral gücünün büyüklüğü ve gelir maliyet analizi ile kullanılacak invertör, Panel ve diğer malzeme seçimleri yapılarak proje aşamasına geçilmektedir. Oluşturulan projenin Tedaş tarafından onaylanması ile santral kuruluma başlanmakta, kurulumun bitmesi ve imar çalışmalarının tamamlanması ile birlikte geçici kabul anlaşması imzalanarak tesis devreye alınmaktadır.