VİZYONUMUZ

VİZYONUMUZ

Tükettiği enerjinin yaklaşık dörtte üçünü dışarıdan ithal eden Türkiye, enerjide dışa bağımlılığın en yüksek olduğu birkaç ülke arasında yer almaktadır. 2014 yılında enerji hammadde ithalatına 55 milyar dolar kaynak aktarılmıştır. Dışa bağımlılığımızı en aza indirgeyebilmek adına, sahaya inen Emin Enerji; hidrolik, jeotermal, termik, rüzgar ve güneş gibi tüm enerji alanlarını da kapsayan yatırımlarını, “elbirliği sistemi” ile yine sizlerle gerçekleştirmeyi hedefliyor.
Globalleşen dünyada, sanayideki en ağırlıklı girdi olarak enerjinin, kesintisiz, güvenilir kaynaklardan ve ileri teknoloji ile ucuza temini en önemli amacımızdır.
Emin Enerji olarak hedefimiz; enerji kaynaklarını yatırıma dönüştürmek, her proje için özel çözümler geliştirmek, ürün kalitesini sürekli arttırıp sürdürülebilir çevre dostu ve sorunsuz enerji tedariki sağlamaktır.