RÜZGAR TÜRBİNLERİ

RÜZGAR TÜRBİNLERİ

Bir rüzgâr türbini genel olarak kule, kanatlar, rotor, dişli kutusu, jeneratör (alternatör), elektrik-elektronik elemanlardan oluşur. Rüzgârın kinetik enerjisi rotorda mekanik enerjiye çevrilir. Rotor milinin devir hareketi hızlandırılarak gövdedeki jeneratöre aktarılır. Jeneratörden elde edilen elektrik enerjisi aküler vasıtasıyla depolanarak veya doğrudan alıcılara ulaştırılır.
Rüzgar rotordan geçerken, aerodinamik bir taşıma kuvveti oluşur ve rotoru döndürür. Bu dönel hareket generatörü hareket ettirir ve elektrik üretir. Ayrıca türbinlerde, dönme oranını ayarlayacak ve kanatların hareketini durduracak bir rotor kontrolü bulunur.
Rüzgar hızı yükseklikle arttığı için rüzgar türbinleri kule tepelerine yerleştirilir. Rüzgar santrallerinde daha uzun kulelerin kullanılması, enerji verimliliğini önemli ölçüde arttırırken, nakliye ve maliyet yönünden de bir hayli güçlüğe sebep olur.
Rüzgar kulelerinin kurulması planlanan yerlerde ölçüm istasyonları kurularak belirli yükseklikteki rüzgarın hızı, rüzgarın esme yönü, hava sıcaklığı, nemi ve basınçı çok kısa aralıklarla ölçülerek bir yıl boyunca kayıt altına alınır. Daha sonra bu veriler incelenerek uygun kule yüksekliği rotor çapı ve yapısı ile elde edilebilecek maksimum güç hesaplanıp rüzgar santrali projelendirilir.
Ülkemizde Güneş Enerjisinde olduğu gibi aynı yönetmelikle 1 MW gücüne kadar olan santrallerin kurulumu için lisans alınması gerekmemektedir.